OBS. Ny avgangstid på søndager fra Trondheim. kjører 21:00. Gjelder fom 28.august

Rutetabell